Phương thức đặt hàng

Đối với các Hệ tủ bếp, Washstand, và Hệ nhà tắm của Takara standard có đặc thù là làm theo thiết kế riêng từng công trình. Do đó,